Vyhláška č. 84/1962 Zb.Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti užších dávkových komisií a užších komisií sociálnej starostlivosti

Čiastka 43/1962
Platnosť od 24.08.1962 do30.06.1964
Účinnosť od 24.08.1962 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené