Vyhláška č. 5/1962 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Čiastka 3/1962
Platnosť od 23.01.1962
Účinnosť od 07.02.1962
Uzavretie zmluvy 04.03.1961
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 Dohoda vstúpila v platnosť 10.júlom 1961.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.02.1962 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

07.02.1962

Pôvodný predpis

23.01.1962
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené