Vyhláška č. 39/1962 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 18/1962
Platnosť od 07.04.1962
Účinnosť od 01.04.1962

OBSAH

39

VYHLÁŠKA

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

z 8. marca 1962,

ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady:

Mestský národný výbor Trenčianske Teplice, okres Trenčín.

Miestny národný výbor Stará Turá, okres Trenčín.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1962.


Tajomník:

Mikuláš v. r.

Predseda:

Brenčič v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené