Vyhláška č. 105/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

Čiastka 56/1962
Platnosť od 31.10.1962 do31.12.1962
Účinnosť od 01.11.1962 do31.12.1962

105

VYHLÁŠKA

Ministerstva chemického priemyslu

z 31. októbra 1962

o predĺžení platnosti vyhlášky, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera

Ministerstvo chemického priemyslu v dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami:


Platnosť vyhlášky č. 153/1960 Zb., ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov chemických, gumárskych a azbestových a výrobkov priemyslu celulózy a papiera, sa predlžuje do 31. decembra 1962, a to začínajúc 1. novembrom 1962.


Prvý námestník ministra:

Valeš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené