Vyhláška č. 10/1962 Zb.Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov, ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi

(v znení č. 115/1962 Zb.)

Čiastka 5/1962
Platnosť od 31.01.1962 do31.03.1964
Účinnosť od 12.12.1962 do31.03.1964
Zrušený 41/1964 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené