Zákon č. 99/1961 Zb.Zákon o štátnej kontrole, štatistike a ostatných odboroch národohospodárskej evidencie

Čiastka 47/1961
Platnosť od 28.09.1961 do05.03.1963
Účinnosť od 28.09.1961 do05.03.1963
Zrušený 23/1963 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.09.1961 - 05.03.1963 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

28.09.1961 - 05.03.1963

Pôvodný predpis

28.09.1961
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené