Vyhláška č. 29/1961 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a prototypov pri vývoji vojenského materiálu

Čiastka 13/1961
Platnosť od 31.03.1961 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1961 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené