Vyhláška č. 122/1961 Zb.Vyhláška Rady Juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 58/1961
Platnosť od 10.11.1961
Účinnosť od 01.11.1961

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené