Nariadenie č. 84/1960 Zb.Nariadenie ministra dopravy o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 a o zmene Medzinárodného dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)

Čiastka 32/1960
Platnosť od 24.06.1960 do31.12.1964
Účinnosť od 01.07.1960 do31.12.1964
Zrušený 6/1965 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené