Vyhláška č. 58/1960 Zb.Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

Čiastka 21/1960
Platnosť od 21.05.1960
Účinnosť od 01.04.1960

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené