Zákon č. 38/1960 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady

Čiastka 15/1960
Platnosť od 11.04.1960 do27.02.1964
Účinnosť od 11.04.1960 do27.02.1964
Zrušený 35/1964 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené