Vyhláška č. 184/1960 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení zamestnancov poverených činnosťou v zahraničí

Čiastka 81/1960
Platnosť od 22.12.1960 do31.12.1979
Účinnosť od 01.01.1961 do31.12.1979
Zrušený 165/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 1964 na základe § 150 bod 34 predpisu č. 102/1964 Zb., pokiaľ upravuje dôchodkové zabezpečenie.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené