Vyhláška č. 18/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o náhradách výdavkov pri zahraničných pracovných cestách

Čiastka 8/1960
Platnosť od 22.03.1960 do30.04.1992
Účinnosť od 01.04.1960 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1960 - 30.04.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.1960 - 30.04.1992

Pôvodný predpis

22.03.1960
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené