Vyhláška č. 178/1960 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o opatreniach na ochranu čistoty ovzdušia

Čiastka 78/1960
Platnosť od 16.12.1960 do30.04.1967
Účinnosť od 01.01.1961 do30.04.1967
Zrušený 35/1967 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené