Zákon č. 146/1960 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov Slovenskej národnej rady a o platoch predsedu, podpredsedov a povereníkov Slovenskej národnej rady

Čiastka 60/1960
Platnosť od 13.10.1960 do31.05.1965
Účinnosť od 01.07.1960 do31.05.1965
Zrušený 48/1965 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené