Opatrenie č. 124/1960 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 20/1954 Zb. o organizácii štátnej banskej správy

Čiastka 51/1960
Platnosť od 23.08.1960 do31.07.1972
Účinnosť od 23.08.1960 do31.07.1972
Zrušený 42/1972 Zb. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 164/1960 Zb. zo dňa 16. novembra 1960.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.08.1960 - 31.07.1972 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

23.08.1960 - 31.07.1972

Pôvodný predpis

23.08.1960
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené