Vyhláška č. 105/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode

(v znení č. 32/1961 Zb., 109/1966 Zb.)

Čiastka 41/1960
Platnosť od 11.07.1960
Účinnosť od 20.12.1966

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.12.1966 109/1966 Zb. Aktuálne znenie
01.04.1961 - 19.12.1966 32/1961 Zb.
01.07.1960 - 31.03.1961

Všetky časové verzie

01.07.1960

Pôvodný predpis

01.07.1960
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené