Vyhláška č. 105/1960 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode

(v znení č. 32/1961 Zb., 109/1966 Zb.)

Čiastka 41/1960
Platnosť od 11.07.1960
Účinnosť od 20.12.1966
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené