Nariadenie č. 62/1959 Zb.Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje správny poplatok za domáce zakáľačky ošípaných

Čiastka 27/1959
Platnosť od 25.09.1959 do31.12.1960
Účinnosť od 01.10.1959 do31.12.1960
Zrušený 160/1960 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1959 - 31.12.1960 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.1959 - 31.12.1960

Pôvodný predpis

25.09.1959
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené