Vyhláška č. 55/1959 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku

Čiastka 22/1959
Platnosť od 25.07.1959 do13.12.1995
Účinnosť od 09.08.1959 do13.12.1995
Uzavretie zmluvy 08.04.1959
Zrušený 102/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 9 Dohoda vstúpila v platnosť 1. júlom 1959.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.08.1959 - 13.12.1995 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

09.08.1959 - 13.12.1995

Pôvodný predpis

25.07.1959
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené