Nariadenie vlády č. 35/1959 Zb.Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti na úseku riadenia výkupu pôdohospodárskych výrobkov

Čiastka 17/1959
Platnosť od 30.06.1959
Účinnosť od 01.07.1959

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1959 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.1959

Pôvodný predpis

30.06.1959
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené