Nariadenie vlády č. 11/1959 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely

Čiastka 5/1959
Platnosť od 13.03.1959 do30.06.1980
Účinnosť od 01.03.1959 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené