Vyhláška č. 80/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve

Čiastka 33/1958
Platnosť od 24.12.1958 do31.12.1970
Účinnosť od 24.12.1958 do31.12.1970
Zrušený 142/1970 Zb.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené