Vyhláška č. 80/1958 Zb.Vyhláška o úplnom znení zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve

Čiastka 33/1958
Platnosť od 24.12.1958 do31.12.1970
Účinnosť od 24.12.1958 do31.12.1970
Zrušený 142/1970 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.12.1958 - 31.12.1970 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

24.12.1958 - 31.12.1970

Pôvodný predpis

24.12.1958
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené