Nariadenie vlády č. 9/1957 Zb.Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov

Čiastka 7/1957
Platnosť od 15.03.1957
Účinnosť od 20.05.1957

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.1957 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

20.05.1957

Pôvodný predpis

15.03.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené