Nariadenie vlády č. 8/1957 Zb.Vládne nariadenie o vojenských zdravotníkoch

Čiastka 7/1957
Platnosť od 15.03.1957
Účinnosť od 15.03.1957

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.1957 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.03.1957

Pôvodný predpis

15.03.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené