Nariadenie vlády č. 8/1957 Zb.Vládne nariadenie o vojenských zdravotníkoch

Čiastka 7/1957
Platnosť od 15.03.1957
Účinnosť od 15.03.1957

OBSAH

8

Vládne nariadenie

z 22. februára 1957

o vojenských zdravotníkoch

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 170/1950 Zb. o zdravotníckych povolaniach:


§ 1

(1) V československých ozbrojených silách sa zavádza funkcia vojenského zdravotníka.

(2) Funkciu vojenského zdravotníka pre odbor preventívnej a liečebnej starostlivosti môžu vykonávať osoby, ktoré absolvovali jedenásťročnú strednú školu a vojenské zdravotnícke učilište. Funkciu vojenského zdravotníka pre odbor lekárenský môžu vykonávať osoby, ktoré absolvovali zdravotnícku školu, odbor pre lekárenských laborantov, a to podľa učebného plánu určeného Ministerstvom zdravotníctva a doplneného po dohode s Ministerstvom národnej obrany.

(3) Za vojny môžu funkciu vojenského zdravotníka vykonávať aj veterinárski lekári, ktorí absolvovali primeraný výcvik v československých ozbrojených silách, zameraný na úlohy zdravotníckej služby za vojny, a strední zdravotnícki pracovníci štátnej zdravotníckej správy po vojenskoodbornom doškolení.

§ 2

(1) Úlohou vojenských zdravotníkov pre odbor preventívnej a liečebnej starostlivosti je spolupracovať pri výkone jednotnej, účelnej a hodnotnej zdravotníckej starostlivosti o človeka v rozsahu, ktorí určí Ministerstvo národnej obrany po dohode s ministerstvami vnútra a zdravotníctva, a sústavne zvyšovať zdravotnícku úroveň a zdravotnícke uvedomenie vojakov.

(2) Vojenskí zdravotníci pre odbor lekárenský vykonávajú práce uvedené v § 10 vládneho nariadenia č. 77/1951 Zb. o stredných zdravotníckych pracovníkoch, a starajú sa o zásobovanie jednotiek, pri ktorých sú ustanovení, zdravotníckym materiálom.

(3) Vojenskí zdravotníci sa v práci spravujú predovšetkým ustanoveniami zákona č. 170/1950 Zb. o zdravotníckych povolaniach, a príslušnými vojenskými predpismi.

§ 3

Vojenský zdravotník odchádzajúci z činnej vojenskej služby môže byť na žiadosť zaradený ako stredný zdravotnícky pracovník do zariadení štátnej zdravotníckej správy podľa platných pracovných a platových predpisov a na základe podmienok, ktoré určí minister zdravotníctva po dohode s ministrom národnej obrany.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri národnej obrany, vnútra a zdravotníctva.


Široký v. r.

Generál plukovník Lomský v. r.

Barák v. r.

Plojhar v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.