Vyhláška č. 74/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957
Účinnosť od 14.01.1958
Uzavretie zmluvy 24.08.1956
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 Dohoda vstúpila do platnosti 4. decembra 1956.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.01.1958 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

14.01.1958

Pôvodný predpis

30.12.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené