Vyhláška č. 73/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Prvom dodatkovom protokole k Dohovoru medzi Československou republikou a Poľskou republikou o sociálnom poistení z 5. apríla 1948

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957
Účinnosť od 14.01.1958
Uzavretie zmluvy 30.09.1955
Ratifikácia zmluvy 22.12.1956
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené