Zákon č. 70/1957 Zb.Zákon o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

Čiastka 34/1957
Platnosť od 30.12.1957 do31.08.1961
Účinnosť od 30.12.1957 do31.08.1961
Zrušený 86/1961 Zb.

OBSAH

70

Zákon

z 19. decembra 1957

o Inštitúte spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa

Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Inštitút spoločenských vied pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Československa, zriadený uznesením politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Československa z 5. marca 1957, je vedecký ústav, ktorý je oprávnený udeľovať vedecké hodnosti kandidáta vied a doktora vied za podmienok určených vládnym nariadením č. 60/1953 Zb. o vedeckých hodnostiach a o označení absolventov vysokých škôl.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a kultúry po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Kahuda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.