Vyhláška č. 66/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene v stave viazanosti Dohovorom o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov

Čiastka 32/1957
Platnosť od 09.12.1957
Účinnosť od 24.12.1957
Uzavretie zmluvy 26.09.1927
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol pre Írsko účinnosť 10. septembra 1957.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené