Nariadenie vlády č. 63/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín

Čiastka 31/1957
Platnosť od 02.12.1957 do25.06.1961
Účinnosť od 02.12.1957 do25.06.1961
Zrušený 56/1961 Zb. (nepriamo)

OBSAH

63

Vládne nariadenie

z 30. novembra 1957,

ktorým sa zrušuje Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1

Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín sa zrušuje.

§ 2

Doterajšiu pôsobnosť Štátnej inšpekcie úrody poľnohospodárskych plodín vykonáva Štátny úrad štatistický, ktorý najmä

a) organizuje a riadi zisťovanie odhadu hektárových výnosov a zberu úrody poľnohospodárskych plodín a pôsobí, aby údaje boli vykazované presne a správne;

b) organizuje a vykonáva kontrolu evidencie osevných plôch ako i evidencie plôch kultúr;

c) preveruje plnenie úloh zabezpečujúcich zvyšovanie hektárových výnosov a zberu úrody poľnohospodárskych plodín;

d) zisťuje výberove v niekoľkoročných intervaloch zberové straty úrody pri hlavných plodinách.


§ 3

Vládne nariadenie č. 23/1953 Zb. o Štátnej inšpekcii úrody poľnohospodárskych plodín sa zrušuje.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda Štátneho úradu štatistického po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Novotný v. r.

Široký v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.