Vyhláška č. 59/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci na poli sociálnej politiky so Záverečným protokolom

Čiastka 30/1957
Platnosť od 28.11.1957
Účinnosť od 13.12.1957
Uzavretie zmluvy 11.09.1956
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 18 Dohoda so Záverečným protokolom vstúpila v platnosť 16. januárom 1957 výmenou nót o jej schválení.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.12.1957 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

13.12.1957

Pôvodný predpis

28.11.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené