Zákon č. 57/1957 Zb.Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a juhoslovanskými občanmi

Čiastka 29/1957
Platnosť od 16.11.1957
Účinnosť od 16.11.1957

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.11.1957 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

16.11.1957

Pôvodný predpis

16.11.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené