Vyhláška č. 54/1957 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách

Čiastka 28/1957
Platnosť od 12.11.1957 do30.06.2002
Účinnosť od 12.11.1957 do30.06.2002
Zrušený 328/2002 Z. z. (nepriamo)

54

Vyhláška Ministerstva vnútra

z 22. októbra 1957

o oprave tlačovej chyby v úradnom slovenskom znení zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách


V § 22 ods. 2 poslednej vete úradného slovenského znenia zákona č. 32/1957 Zb. sa opravuje tlačová chyba v slovách „14 dní.“ tak, že tieto slová znejú správne „14 týždňov.“.


Hanák v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené