Zákon č. 37/1957 Zb.Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov ľudových a krajských súdov

Čiastka 20/1957
Platnosť od 29.07.1957 do10.12.1961
Účinnosť od 29.07.1957 do10.12.1961
Zrušený 142/1961 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.07.1957 - 10.12.1961 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

29.07.1957 - 10.12.1961

Pôvodný predpis

29.07.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené