Uznesenie č. 21/1957 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 11/1957
Platnosť od 29.04.1957 do31.12.1958
Záväznosť od 29.04.1957
Záväznosť do 31.12.1958
Zrušený 69/1958 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené