Zákon č. 14/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon správny č. 88/1950 Zb.

Čiastka 9/1957
Platnosť od 16.03.1957 do30.06.1961
Účinnosť od 01.04.1957 do30.06.1961
Zrušený 60/1961 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1957 - 30.06.1961 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.1957 - 30.06.1961

Pôvodný predpis

16.03.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené