Zákon č. 63/1956 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon č. 86/1950 Zb.

Čiastka 33/1956
Platnosť od 23.12.1956 do31.12.1961
Účinnosť od 01.01.1957 do31.12.1961
Zrušený 140/1961 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1957 - 31.12.1961 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1957 - 31.12.1961

Pôvodný predpis

23.12.1956
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené