Zákon č. 59/1956 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií

Čiastka 31/1956
Platnosť od 19.12.1956 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1957 do31.12.1966
Zrušený 113/1966 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené