Vyhláška č. 50/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore nahradzujúcom Dohovor o Medzinárodnom chladiarenskom ústave, dojednaný 21. júna 1920 a pozmenený 31. mája 1937, dojednanom 1. decembra 1954 v Paríži

Čiastka 26/1956
Platnosť od 24.10.1956
Účinnosť od 08.11.1956
Uzavretie zmluvy 01.12.1954
Ratifikácia zmluvy 31.01.1956
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XXXIV nadobudol teda účinnosť pre Československú republiku 27. marca 1956.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.11.1956 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

08.11.1956

Pôvodný predpis

24.10.1956
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené