Zákon č. 45/1956 Zb.Zákon o skrátení pracovného času

Čiastka 24/1956
Platnosť od 29.09.1956 do31.12.1965
Účinnosť od 01.10.1956 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené