Zákon č. 45/1956 Zb.Zákon o skrátení pracovného času

Čiastka 24/1956
Platnosť od 29.09.1956 do31.12.1965
Účinnosť od 01.10.1956 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1956 - 31.12.1965 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.1956 - 31.12.1965

Pôvodný predpis

29.09.1956
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené