Nariadenie vlády č. 34/1956 Zb.Nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev

Čiastka 18/1956
Platnosť od 01.08.1956
Účinnosť od 01.08.1956
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené