Nariadenie vlády č. 34/1955 Zb.Nariadenie o riaditeľských fondoch v podnikoch štátneho obchodu, iných chozrasčotných odbytových, obchodných a zásobovacích organizáciách a v podnikoch turistického a cestovného ruchu

Čiastka 18/1955
Platnosť od 30.07.1955 do31.12.1956
Účinnosť od 01.01.1955 do31.12.1956
Zrušený 23/1957 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené