Uznesenie č. 27/1955 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 13/1955
Platnosť od 01.06.1955 do24.10.1967
Záväznosť od 01.06.1955
Záväznosť do 24.10.1967
Zrušený 99/1967 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené