Nariadenie vlády č. 39/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti § 11 ods. 1 zákona č. 92/1949 Zb.

Čiastka 24/1954
Platnosť od 27.09.1954 do31.12.1997
Účinnosť od 01.10.1954 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1954 - 31.12.1997 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.1954 - 31.12.1997

Pôvodný predpis

27.09.1954
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené