Nariadenie č. 104/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Galante a v Senci.

Čiastka 59/1953
Platnosť od 31.12.1953 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1954 do16.05.1954
Zrušený 22/1954 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1954 - 16.05.1954 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1954 - 16.05.1954

Pôvodný predpis

31.12.1953
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené