Zákon č. 76/1952 Zb.Zákon o dani zo mzdy

Čiastka 37/1952
Platnosť od 22.12.1952 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1992 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Pre ČR bol zrušený zákonom ČNR č. 586/1992 Zb. s účinnosťou tiež od 1. januára 1993.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené