Nariadenie vlády č. 38/1952 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 73/1951 Sb., ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly

Čiastka 22/1952
Platnosť od 01.09.1952 do27.09.1961
Účinnosť od 01.09.1952 do27.09.1961
Zrušený 99/1961 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené