Nariadenie vlády č. 29/1952 Zb.Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav

Čiastka 16/1952
Platnosť od 21.07.1952
Účinnosť od 21.07.1952

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.07.1952 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

21.07.1952

Pôvodný predpis

21.07.1952
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené